บทความฟอเร็กซ์

มารู้จัก DIVERGENCE กันเถอะ

Divergence หมายถึงการขัดแย้งกันในแนวโน้มของราคาและแนวโน้มของอินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่นักลงทุนนิยมใช้อินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator รูปแบบ Divergence ใช้วัดการเคลื่อนไหวของราคาในความสัมพันธ์กับอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator นอกจากอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator สามารถใช้อินดิเคเตอร์อื่นได้ เช่น RSI, Stochastic, MACD, CCI ฯลฯ หลักการที่สำคัญของ Divergence คือถ้าราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ (Higher High หรือ HH) หรือสร้างจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low หรือ LL) อินดิเคเตอร์ควรจะมีทิศทางเดียวกันหากไม่เป็นเช่นนั้น ก็แสดงว่าได้เกิดรูปแบบ Divergence ขึ้นแล้ว สำหรับ Divergence แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Regular Divergence และ Hidden Divergence สำหรับและในที่นี้เราจะเลือกใช้ RSI 14 ในการหารูปแบบของ Divergence

Regular Divergence
รูปแบบ Regular Divergence เป็นรูปแบบที่พบได้โดยทั่วไป สามารถแบ่งเป็นรูปแบบย่อยได้ 2 รูปแบบคือ Bullish Regular Divergence และ Bearish Regular Divergence โดย Bullish Regular Divergence เกิดขึ้น เมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดขึ้นใหม่ ซึ่งจะเรียกว่า Lower Low หรือ LL แต่อินดิเคเตอร์กลับไปสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่อยู่สูงกว่าจุดเดิม เรียกว่า Higher Low หรือ HL โดยจะก่อให้เกิดสภาวะแบบ Bullish และBearish Regular Divergence จะเกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ (Higher High หรือ HH) แต่อินดิเคเตอร์จะกลับสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่อยู่ต่ำกว่าจุดเดิม (Lower High หรือ LH) ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะแบบ Bearish

Hidden Divergence
รูปแบบ Hidden Divergence เป็นรูปแบบที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงทิศทาง สามารถแบ่งเป็นรูปแบบย่อยได้ 2 รูปแบบคือ Bullish Hidden Divergence และ Bearish Hidden Divergence โดย Bullish Hidden
Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ที่อยู่สูงกว่าเดิม เรียกว่า Higher Low หรือ HL แต่อินดิเคเตอร์จะกลับมาสร้างจุดต่ำสุดใหม่ เรียกว่า Lower Low หรือ LL จะก่อให้เกิดสภาวะแบบ Bullish และHidden Divergence จะเกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่อยู่ต่ำกว่าเดิม (Lower High หรือ LH) แต่อินดิเคเตอร์จะกลับสร้างจุดสูงสุดใหม่ (Higher High หรือ HH) จะก่อให้เกิดสภาวะแบบ Bearish

รูปแบบการซื้อขายของ Divergence
ในการซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์ Divergence นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะเกิดสับสนในการใช้งาน ดังนั้นเราจึงได้มีการสรุปวิธีการของ Divergence ไว้ให้ศึกษาให้เข้าใจง่ายๆและได้แบ่งการใช้งานของแต่ละประเภทไว้ดังนี้

Divergence—————ราคา————–อินดิเคเตอร์ ——สภาวะ
Regular Divergence –Higher High—- Lower High —–SELL
Regular Divergence– Lower Low —-Higher Low ——BUY
Hidden Divergence —Higher Low —Lower Low ——-BUY
Hidden Divergence—-Lower High —–Higher High —-SELL

เนื้อหาในส่วนที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่แค่มีไว้ให้นักลงทุนตัวจริงได้ศึกษาเท่านั้น แต่เหมาะสำหรับผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจและอยากเข้ามาศึกษาเกร็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน Forex เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อมีโอกาสที่ได้นำไปใช้จะได้ใช้อย่างถูกวิธี

Tags
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Back to top button
Close
Close