บทความฟอเร็กซ์

มาทำความรู้จัก HARMONIC TRADING

Harmonic เป็นวิธีการที่ใช้รูปแบบการรับรู้ของราคาที่เฉพาะเจาะจงประยุกต์กับตัวเลข Fibonacci เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกราฟ โดยใช้ความน่าจะเป็นเพื่อคำนวณหาจุดพลิกกลับในกราฟ โดยสามารถอนุมานได้ว่ารูปแบบกราฟเช่นเดียวกันหลายรูปแบบนั้น ในสักครั้งหนึ่งจะต้องวนรอบในตัวเอง และนำรูปแบบเหล่านี้มาหาค่าจุดเข้าหรือออกจาก Position โดยอาศัยความน่าจะเป็นที่การเคลื่อนไหวของราคารูปแบบเดียวกันที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้

แม้ว่ารูปแบบเหล่านี้จะไม่ถูกต้อง 100% แต่ก็ทำให้สามารถค้นพบโอกาสในการเปิด Position กับความเสี่ยงที่ลดน้อยลงมาก หลักการสำคัญของวิธีการนี้คือ ระยะเวลาของคลื่นที่อยู่ใกล้เคียงในการเคลื่อนไหวของราคามีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับกราฟลำดับถัดมาเป็นจำนวนมาก ทั้งโดยขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในการเชื่อมโยงแนวคิดที่จะสามารถเข้าใจว่าคลื่นราคาหรือการเคลื่อนไหวราคาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไร จะต้องนำตัวเลข Fibonacci มาคำนวณหาค่าอีกครั้ง รูปแบบความสัมพันธ์เหล่านี้ใช้ในการตรวจสอบที่จุดเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหล่านี้จุดเปลี่ยนจะมีการระบุค่าอย่างถูกต้องและแม่นยำจะสามารถเข้า Position ในระดับราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยอ้างอิงค่าตัวเลขจาก Fibonacci

Harmonic เป็นรูปแบบที่สำคัญในการวิเคราะห์ทิศทางของกราฟ ในกราฟที่มี Timeframe ขนาดเล็กไม่สามารถทำให้ทิศทางชัดเจนได้เท่ากับ H4 ขึ้นไป ดังนั้นถ้าเป็น Position ที่ถูกเปิดโดยจากสถาบันการเงินแล้ว นักลงทุนจำนวนมากจึงนิยมเทรดโดยใช้ Timeframe ตั้งแต่ H4 ขึ้นไป

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเข้าสู่ Potential Reversal Zone
Blowouts
การเคลื่อนไหวของราคารูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ Potential Reversal Zone ที่มีศักยภาพถูกราคาทะลุผ่าน
อย่างสมบูรณ์การกลับตัวของกราฟควรจะเกิดขึ้นได้แต่ช่วงราคากลับมีขนาดใหญ่ผิดปกติเพราะความถี่สัญญาณเตือนเหล่านี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพบข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นและเป็นตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ของการกลับตัวที่ไม่ถูกต้องนักสถานการณ์เหล่านี้ให้เบาะแสของการตามทิศทางเดิมของกราฟต่อไป เมื่อพบสัญญาณเตือนนี้จัดเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า Potential Reversal Zone ดังกล่าวไม่ได้เป็นโอกาสที่ดีในการเข้า Position แม้ว่าจะส่งสัญญาณ ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นแล้ว กราฟควรจะแสดงชนิดของการตามทิศทางเดิมของกราฟ เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาอีกครั้ง

Gaps
ช่องว่างราคาที่จะเกิดขึ้นใน Potential Reversal Zone จะมีความสำคัญมาก ช่องว่างที่เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคากระโดดก่อนแท่งเทียนหน้านี้จะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น ช่องว่างของราคาใน Potential Reversal Zone ที่อาจเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าการเซ็ตตัวของกราฟที่จะได้รับการวิเคราะห์นั้น จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเพราะเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากช่องว่างราคาที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อราคา

Tail Closes
บาร์ที่ราคาปิดทั้งสูงหรือต่ำแต่กลับไม่มีหางแท่งเทียน เมื่อหางของแท่งเทียนใกล้เกิดขึ้น หลังจากผ่าน Potential Reversal Zone ไม่สมควรที่จะเข้ามาวุ่นวายมากนัก แต่หากมีความจำเป็นอาจจะต้องความระมัดระวังสูงมาก กราฟที่ราคาปิดที่สูงหรือต่ำจะแสดงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่ง การเคลื่อนไหวของราคานี้แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ของนักลงทุนในกราฟนั้นจะมีความคิดมาในทิศทางเดียวกัน เพื่อรอสัญญาณการกลับตัวที่เห็นได้ชัดเจนกว่าในสถานการณ์เช่นนี้เพราะความแข็งแรงของการเคลื่อนไหวของราคามีมาก

Extreme Price Ranges
แท่งเทียนแบบ Tower สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก การกระทำดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดปกติที่ควรจะให้ความสนใจ วิธีหนึ่งที่จะตรวจสอบว่าช่วงราคาได้เป็นอย่างดีคือการเปรียบเทียบกับช่วงเฉลี่ยถ้าราคามากกว่าหนึ่งเท่าครึ่ง ช่วงเฉลี่ยของราคาจะได้รับการพิจารณาจากนักลงทุนมาก แต่ก็ไม่จำเป็นที่จะคำนวณเปรียบเทียบเช่นนี้เพราะช่วงราคาที่รุนแรงควรจะชัดเจนในทางปฏิบัติอยู่แล้ว แม้ว่าช่วงราคาที่รุนแรงส่งสัญญาณข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น ในความเป็นจริงช่วงราคาที่รุนแรงบ่อยครั้งสามารถบ่งบอกถึงสถานะของความอ่อนแรงของราคาได้เช่นกัน แต่สถานะดังกล่าวจะต้องได้รับการยืนยันจากการเคลื่อนไหวของราคาเช่น หากช่วงราคามาก สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนทิศทาง แท่งเทียนต่อไปไม่ควรดำเนินการต่อไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น

การพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคานั้น มีหลายวิธีการ โดยเราจะต้องเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุด เพื่อเป็นการเซฟเงินในมือ และมีการวางแผนการลงทุนที่ดี จะได้ไม่พลาดพลั้งเสียท่าให้กับตลาดลงทุน

Tags
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Back to top button
Close
Close