บทความฟอเร็กซ์

ทำความรู้จักกับโครงสร้างและวิเคราะห์กราฟ Forex

การทำกำไรในตลาด Forex คุณสามารถใช้ได้หลากหลายวิธีในการวิเคราะห์กราฟ Forex บ้างก็ใช้ MACD บ้างก็ใช้ Fibonacci ซึ่งการทำกำไรในตลาด Forex นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จักโครงสร้างกราฟในแต่ละแบบและแต่ละเงื่อนไข ลองมาทำความรู้จักกับโครงสร้างและการวิเคราะห์กราฟกันเลย

โครงสร้างกราฟแบบมีกําลังของกราฟทีมีนัยสําคัญ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
1.โครงสร้างแบบ Peak (Peak Structure)
เป็นโครงสร้างที่มีการเคลื่อนไหวในทางกลับตัวอย่างรุนแรงสามารถสังเกตได้ชัดเจน โดยส่วนใหญ่การเคลื่อนตัวของกราฟในรูปแบบของ Peak อาจเป็นการเคลื่อนตัวเพื่อให้ได้รูปแบบ Elliott Wave และการทํา Higher High ในช่วงแรงของการกลับตัวส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคลื่นหนึ่งของ Elliott Wave

2.โครงสร้างแบบ Strong Trend (Strong Trend Structure)
เป็นโครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัวของกราฟแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีความลาดเอียงสูง มีลักษณะไม่ชันมากนัก เป็นวัฏจักรการเกิดซ้ำของจิตวิทยามนุษย์มวลชน ซึ่งการเคลื่อนตัวแบบนี้สามารถพบได้ทุกช่วงของเทรนเป็น หรือ ในช่วงการพักตัวของคลื่น 2 และ4 ของ Elliott wave เป็นโครงสร้างที่สามารถทํากำไรได้ดีเลยทีเดียว

เจาะลึกโครงสร้างของกราฟแบบ Peak
จากการที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนั้น ซึ่งในหัวข้อนี้จะเจาะลึกเข้าไปภายในโครงสร้างแบบ Peak (Peak Structure) สามารถสังเกตได้ง่ายมาก โดยการ break high หรือ break low ที่มีนัยสําคัญ คำว่านัยสำคัญในที่นี้หมายความว่า การทำ higher high หรือ lower low เป็น 1 เท่าตัว ของช่วงการแกว่งตัวของกราฟ ซึ่งในการ break high หรือ break low ได้นั้นก็ยังไม่ใช่โครงสร้างของกราฟแบบ Peak ที่สมบูรณ์แบบ จนกว่าจะทำในรูปแบบของ Pattern E เป็นต้น

โครงสร้างของการแบบ Peak สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ มีดังต่อไปนี้
โครงสร้าง Peak แบบ P1 กราฟช่วง P1 จะมีการฟอร์มตัว ประกอบไปด้วย a , b , c และ d เพื่อสร้างฐานในเชิงของจิตวิทยา โดยขาลง c จะเป็น lower high กับ a และ d จะเป็น lower low กับ b และถ้าเป็นขาขึ้น c จะเป็น higher low กับ a และ d จะเป็น higher high กับ b แต่จะไม่สามารถระบุได้เลยว่า d จะจบอยู่ที่ตำแหน่งใด คุณจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อกราฟได้สร้าง P2 และจบด้วย Pattern เสมอ

โครงสร้าง Peak แบบ P2 กราฟช่วง P2 จะเป็นการยืนยันโครงสร้าง P1 โดยกราฟจะต้อง break high หรือ break low อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็น 1 เท่าตัวของช่วงการแกว่งตัวระหว่าง
c ไปหา d เมื่อ break ได้ประมาณระยะหนึ่ง จะส่งผลให้กราฟมีกำลังอ่อนลงและทำการย่อตัวลงเพื่อสะสมกำลังตามเงื่อนไข่ในทฤษฎี เพราะเหตุนี้จึงทำให้เกิด Pattern E

เจาะลึกโครงสร้างของกราฟแบบ Strong Trend ด้วยเงื่อนไข Pattern E
โครงสร้างแบบ Strong Trend (Strong Trend Structure) เป็นโครงสร้างการไล่ราคาตามจิตวิทยาที่สามารถค้นพบได้ในธรรมชาติของกราฟ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของกราฟแบบค่อยเป็นค่อยไป และเป็นโครงสร้างที่มีความสัมพันธ์กับรับแนวต้านที่ระดับ 38.2 และ 61.8 โดยที่กราฟจะเปลี่ยนจากแนวรับกลายเป็นแนวต้าน หรือจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับ ตามโครงสร้างแบบ Strong Trend นั้นกราฟจะต้องทํา Patten E ตามเงื่อนไขของทฤษฎี

Tags
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Back to top button
Close
Close