บทความฟอเร็กซ์

การเทรดแบบ Scalping Trading

การเทรดมีให้เราได้ทดลองใช้อยู่หลายรูปแบบ แต่คุณจะต้องเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะกับคุณ และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบนั้นๆมากพอสมควร จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและลงทุนไปในทิศทางที่ถูกต้อง และวันนี้เรามีการเทรดแบบ Scalping Trading มานำเสนอเพื่อใช้ในการศึกษาในการตัดสินใจลงทุน ดังต่อไปนี้

Scalping Trading คืออะไร
Scalping เป็นคำเรียกกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ช่วยให้นักลงทุนใช้ประโยชน์ที่มีอยู่ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างเต็มที่โดยใช้กราฟที่มีระยะสั้นสำหรับการซื้อขาย เรียกนักลงทุนแบบ Scalping ว่า Scalpers ซึ่งมองโอกาสในการทำกำไรที่มีขนาดเล็กได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีขนาดเล็กน้อยกว่าอัตรากำไร

การเทรดแบบ Scalping Trading
Scalpers มักจะเริ่มต้นการเทรดประจำวันด้วยกราฟ 1 วัน ซึ่งจะต้องทำการหาแนวโน้มของกราฟให้ได้เสียก่อนหลังจากได้มีการหาแนวโน้มของกราฟแล้ว Scalpers อาจเลือกกราฟตั้งแต่ 5 นาทีถึง 1 ชั่วโมงในการเทรดเมื่อ Scalpers ได้กราฟที่ต้องการแล้ว อาจใช้สัญญาณทางเทคนิคเข้ามาช่วยซึ่งอาจจะเป็น Moving Averages หรือ Relative Strange Index (RSI) หลังจากนั้นตรวจสอบปฏิทินทางเศรษฐกิจสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการลงทุน Scalpers จะต้องมีพื้นฐานในเรื่อง Divergence พอสมควร ในส่วนนี้เราจะ กล่าวถึงการใช้งานร่วมกันระหว่าง Moving Averages 10 และ Relative Strange Index (RSI) 14 ซึ่งเป็นรูปแบบการทำกำไรพื้นฐานของ Scalping Trading โดยค่าของ Relative Strange Index (RSI) 14 ตั้งแต่ 35-65 เพียงพอต่อการเก็งกำไรแล้ว Scalpers จะปล่อยผ่านสัญญาณที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วและมองหาสัญญาณใหม่เสมอ

การเปิด Position ในรูปแบบ Scalping Trading
ในการเทรดแบบ Scalping มีกฎสำคัญอยู่ข้อหนึ่งคือ การเทรดด้วยวงเงินไม่เกิน 1% ของวงเงินทั้งหมดในบัญชีที่สามารถใช้งานได้นอกจากนี้ในการเทรดแบบ Scalping การเปิด Position ควรจะกระจายออกเป็นรูปแบบฐานให้มากที่สุด กล่าวคือหาก Scalpers ต้องการเปิด Position ที่มีค่า 1.00 ควรปรับเป็น 0.10 จำนวน 10 Position Scalpers จะมองหาโอกาส Buy เมื่อ Relative Strange Index (RSI) 14 มีค่าเท่ากับ 35 และจะมองหาโอกาส Sell เมื่อ Relative Strange Index (RSI) 14 มีค่าเท่ากับ 65 ในบางครั้ง Scalpers อาจมองหารูปแบบ Oversold หรือ Overbought ก่อนตัดสินใจได้ โปรดรออย่างน้อย 3 แท่งเทียนเมื่อ Relative Strange Index (RSI) 14 ได้มาถึงรูปแบบที่กำหนดแล้ว

หลังจากพบว่า Relative Strange Index (RSI) 14 เป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว Scalpers จะทำการเปิด Position โดยใช้ Position ที่มีขนาดเล็กจำนวน 1 Position ก่อน หากพบว่าราคาไม่ได้ไปตามทิศทางที่คาดการณ์ไว้ Scalpers จะทำการเปิด Position เพิ่มอีก 1 จำนวน โดย Position ที่ทำการเปิดไว้นั้นจะต้องอยู่ในเขต Oversold หรือ Overbought ดังนั้นจะทำให้การเทรดแบบ Scalping มีอัตราความเสี่ยงต่ำประมาณ 1% เท่านั้น ส่วนใหญ่ Scalpers จะทำการเทรดแบบ Scalping ตามวงรอบของข่าว โดยเทรดก่อนข่าวออกประมาณ 40 นาที เนื่องจากราคามีความผันผวนสูง เหมาะแก่การทำกำไรใน Scalping Trading

การออกจาก Position ในรูปแบบ Scalping Trading
Scalpers จะออกจาก Position ครึ่งหนึ่งของเขาเมื่อ RSI ได้สัมผัสค่า 50 แล้ว แม้ว่าจะไม่ปิด Position ทั้งหมด
แต่เลือกจะให้มีความเสี่ยงน้อยลงและปรับค่า Stop Loss (S/L) รวมไปถึง Target (T/P) การปรับค่าของ
Scalpers มักจะปรับค่า Stop Loss (S/L) อย่างน้อยเสมอตัวกับราคาที่เปิด Position หรืออยู่ในโซนกำไรแล้ว
รูปแบบที่ Scalpers ใช้วัดค่าว่าการเทรดครั้งใดจะมีขนาดแท่งเทียนยาวเท่าใดคือการประยุกต์ใช้ Divergence
นอกจากนี้ Position ที่เปิดไว้เกินกว่า 150 นาที Scalpers มักจะพิจารณามองหาโอกาสในการปิด Position

Tags
Show More

Related Articles

Check Also

Close
Back to top button
Close
Close